گوشه‌ای از زندگی ایل هره دشت تالش به روایت تصویر

ایل هره دشت از جمله کوچ نشینان قوم تالش و ساکن ییلاقهای لیسار و قسمتی از خطبه سرا در بخش کرگانرود شهرستان تالش هستند که کار اصلی آنها دامداری، کوچ از قشلاق به ییلاق و در یک کلام زندگی عشایری است. این نظام کوچ یک ترانسومایسون افقی و عمودی است که از ارتفاع پست به […]

ایل هره دشت از جمله کوچ نشینان قوم تالش و ساکن ییلاقهای لیسار و قسمتی از خطبه سرا در بخش کرگانرود شهرستان تالش هستند که کار اصلی آنها دامداری، کوچ از قشلاق به ییلاق و در یک کلام زندگی عشایری است. این نظام کوچ یک ترانسومایسون افقی و عمودی است که از ارتفاع پست به ارتفاع بالا انجام میگرد و در سراسر محل سکونت عشایر تالش در غرب استان گیلان وجود دارد.

Share