گزارش تصویری نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان

در آستانه گرامیداشت روز صنعت و معدن از واحدهای صنعتی شرکت ایران برک و ایران پوپلین بازدید به عمل آمد و همچنین نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در شرکت پارس شهاب برگزار شد.

در آستانه گرامیداشت روز صنعت و معدن از واحدهای صنعتی شرکت ایران برک و ایران پوپلین بازدید به عمل آمد و همچنین نشست خبری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در شرکت پارس شهاب برگزار شد.

Share