پرداخت حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

۵۰۰ میلیون تومان حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر به دستور فرامرز جمشید پور سرپرست شهرداری رشت پرداخت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمشید پور سرپرست شهرداری رشت حقوق معوقه رانندگان سازمان حمل و نقل بار و مسافر به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرد.

وی با حضور در جمع رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ضمن شنیدن خواسته ها و مشکلات آنها دستور پرداخت معوقات رانندگان را صادر کرد.

به گفته جمشید پور سایر حقوق معوقه رانندگان ناوگان اتوبوسرانی نیز  تا دو هفته  دیگر پرداخت می شود.

Share