نیازی به حضور اعضای شورا در هیات مدیره باشگاه شهرداری رشت نیست

علوی درباره اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بیان کرد: دراین اساسنامه موضوع حضور اعضای شورای شهر در هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت مطرح شده که با این موضوع مخالف هستم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا امیرحسین علوی گفت: درجلسه کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رشت لایحه کمک مالی به انجمن علمی سازه های ماکارونی دانشگاه گیلان مطرح ومورد تصویب قرارگرفت.

وی افزود:شورای اسلامی شهررشت در دوره های قبل نیز با این انجمن علمی _فرهنگی مساعدت نمود واین بار نیز پیشنهاد کمک ده میلیون تومانی به این انجمن مطرح و مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه مسابقات این انجمن جزو مسابقات معتبر دانشگاهی است تصریح کرد: بنده معتقدم باید از چنین برنامه هایی که دانشجویان شهر رشت نیز در آن حضور و مشارکت دارند حمایت کرد.

علوی با اعلام اینکه درسالهای گذشته نیز از سوی شورا به این انجمن کمک مالی انجام گرفته بود گفت: سال گذشته مبلغ بیست میلیون تومان از سوی شورای اسلامی شهر رشت با این انجمن مساعدت مالی صورت گرفت.

علوی وضعیت مالی شهرداری رشت را نامساعد دانست وتصریح کرد: یکی از دلایل کاهش پرداخت کمک مالی درسال جاری به انجمن علمی_فرهنگی سازه های ماکارونی وضعیت نامناسب مالی شهرداری رشت می باشد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص موضوع ضابطه مند نمودن تخفیفات هزینه های تدفین سازمان آرامستان شهرداری رشت نیز اظهار کرد: با این لایحه موافق هستم اما دربخشهایی نیازمند اصلاحات می باشد. در بخش ارائه خدمات به خانواده های شهدا باید امکانات مناسبتری ارائه شود.

علوی درباره اساسنامه باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت بیان کرد: دراین اساسنامه موضوع حضور اعضای شورای شهر در هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت مطرح شده که با این موضوع مخالف هستم.

 علوی در ادامه بیان کرد:پیشنهاد میکنم اعضای هیات مدیره متشکل از کارکنان متخصص شهرداری رشت باشدوضرورتی برای حضور اعضای شورا در هیات مدیره باشگاه وجود ندارد.

Share