نمونه سوالات مجلس از رئیس جمهور لو رفت!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به طرح سوال از رئیس جمهور و ماجرای طرح بحث درباره توئیتر و فیس بوک در شورای عالی مجازی، واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به طرح سوال از رئیس جمهور و ماجرای طرح بحث درباره توئیتر و فیس بوک در شورای عالی مجازی، واکنش نشان داد.

Share