گزارش تصویری نمایشگاه نقاشی فرشتگان کانون سندروم داون در رشت

نمایشگاه نقاشی و هنرهای تجسمی فرشتگان کانون سندروم داون با هدف رشد جسمی و ذهنی این کودکان در گالری مارلیک رشت از روز شنبه (۲۴تیرماه) افتتاح شد.  

نمایشگاه نقاشی و هنرهای تجسمی فرشتگان کانون سندروم داون با هدف رشد جسمی و ذهنی این کودکان در گالری مارلیک رشت از روز شنبه (۲۴تیرماه) افتتاح شد.

 

Share