محکومیت ٢ نوجوان به پایان‌دادن به دوستی

قضات وارد شور شدند و این دو نوجوان را به پنج سال قطع رابطه و احسان را به پرداخت صد هزار تومان جریمه محکوم کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دادگاه دو پسر نوجوان را که به خاطر دوستی با هم برای همسایه‌ها مزاحمت ایجاد کرده‌ و با دختری هم دوست شده‌ بودند، به پایان‌دادن به دوستی‌شان برای مدت پنج سال محکوم کرد.
شرق نوشت: چندی‌پیش مردی با مأموران پلیس ١١٠ تماس گرفت و گفت پسر ١۴ساله‌اش بدون اجازه او دختر و پسر جوانی را به خانه آورده و میهمانی گرفته ‌است و همین موضوع باعث ناراحتی همسایه‌ها شده و او حالا از هر سه نفر آنها شکایت دارد. هرچند بعد از دخالت مأموران این موضوع به پایان رسید و پدر پسر ١۴ساله شکایت خود را پس گرفت اما دختر ١٧ساله‌ که در آن خانه بود و سارا نام دارد، به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت دو نوجوان به نام احسان و پیمان من را به زور به خانه پیمان بردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند. مأموران با اعلام این شکایت، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.
پیمان ١۴ساله به مأموران گفت: در خانه تنها بودم و حوصله‌ام سر رفته بود؛ برای همین با دوستم احسان که سه سال از من بزرگ‌تر است، تماس گرفتم و به او گفتم با دوستش سارا به منزل ما بیاید تا میهمانی کوچکی بگیریم. سارا با رضایت خود به همراه احسان به منزل ما آمد، پس از چند ساعت همسایه‌ها از سر و صدای ما شاکی شدند و با پدرم تماس گرفتند. هنگامی که پدرم به منزل آمد، با پلیس ١١٠ تماس گرفت، سارا هم برای تلافی از ما شکایت کرده‌ است. مأموران در ادامه از احسان تحقیق کردند؛ او نیز با تأیید حرف‌های پیمان به مأموران گفت: سارا با رضایت خود به خانه پیمان آمد و ما هیچ آزاری به او نرساندیم. مأموران با توجه به ادعای این دو پسر نوجوان از همسایه‌ها تحقیق کردند. آنها به مأموران گفتند سارا با میل خود وارد ساختمان شد و هیچ‌ نشانه‌ای از اجبار و زور در او مشاهده نکرده‌اند.
به‌این‌ترتیب با توجه به شکایت این دختر نوجوان و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه این دو نوجوان صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد، سپس شاکی در جایگاه ویژه ایستاد و بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد. با پایان حرف‌های شاکی احسان در جایگاه قرار گرفت و گفت: مدتی پیش با سارا آشنا شدم و با هم دوست بودیم. روز حادثه هم‌ پیمان با من تماس گرفت و ما را به منزل خودشان دعوت کرد سارا نیز با میل خود به آنجا آمد و ما نیز به او آزاری نرساندیم. سارا دروغ می‌گوید.
سپس پیمان در جایگاه قرار گرفت و گفت احسان درست می‌گوید؛ سارا با میل خود وارد خانه شد و ما به او آزاری نرساندیم بلکه با هم میهمانی گرفتیم و خوش گذراندیم اما آخر میهمانی پدرم از راه رسید و با پلیس ١١٠ تماس گرفت؛ برای همین سارا از ما شکایت کرده است.
با پاین گفته‌های شاکی و متهمان، قضات وارد شور شدند و این دو نوجوان را به پنج سال قطع رابطه و احسان را به پرداخت صد هزار تومان جریمه محکوم کردند و با توجه به اینکه پیمان زیر سن شرعی و کمتر از ١۴ سال و ٩ ماه داشت، او را براساس قانون نصیحت کردند تا دیگر دست به چنین کارهایی نزند.
———————————
والدین بر اجرای حکم نظارت کنند
اصغر عبدالهی. قاضی صادر‌کننده حکم
رأی جایگزین بیشتر برای متهمان زیر ١٨ سال صادر می‌شود و تعداد این‌گونه رأی‌ها بسیار کم است. در پرونده اخیر که متهم آن ١۴سال داشت، قانون مواردی مانند نصیحت را پیش‌بینی کرده است؛ اقداماتی که در مجموع به صلاح متهمان کم‌سن‌و‌سال است. دادگاه همچنین متهمان زیر ١٨ سال را می‌تواند به فرستادن به مؤسسه آموزشی- فرهنگی، معرفی به مددکار اجتماعی، جلوگیری از معاشرت و ارتباط با اشخاصی که دادگاه تشخیص می‌دهد این ارتباط به نفع نوجوان نیست یا رفت‌و‌آمد به مکانی که برای نوجوان خوب نیست و موارد این‌چنینی، محکوم کند. این اقدامات درمجموع به تربیت نوجوان کمک می‌کند؛ همچنین او را در مسیری قرار می‌دهد که مرتکب جرم نشود. در پرونده مورد بحث هم من و همکارانم که رأی را صادر کردیم، تشخیص دادیم رفت‌وآمد پیمان و احسان به نفع آنها نیست و آنها را به پنج سال قطع رابطه محکوم کردیم. در موارد این‌چنینی ضمانت اجرا وجود ندارد. هنگامی که دادگاه به تشخیص خود چنین رأیی می‌دهد اجرایش بر عهده والدین و بزرگ‌تر‌های آنهاست. والدین که مصلحت فرزندشان را می‌خواهند، باید بر اجرای رأی نظارت کنند. آنها هنگامی که متوجه شدند فرزندشان حکم را اجرا نمی‌کند، می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند.

Share