قٌطرِ قطر بیش از تحمل همسایه های عرب!

کشور قطر جزو معدود کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در سال ۲۰۰۳ انتخاباتی با حضور زنان برگزار کرد، امر مراجعه به آرای عمومی در کشورهای عربی به خودی خود امر عجیبی است خصوصا اگر زنان آن جامعه را دارای حق رای بدانند بر تعجب خوانندگان خواهد افزود، کشور قطر در برند سازی کشورش بسیار موفق تر از دیگر همسایگان عمل کرده است و تا مدتها مروارید قطری لقلقه ی زبان ها بود و امروز هواپیمایی قطر به بهترین شکل ممکن برند کشورشان را در جهان بر سر زبان ها انداخته است.

بی شک پیش آمده است که یک سلام و احوال پرسی ساده در اول صبح با دوستی صاحب اندیشه افق جدیدی برروی شما باز کرده است که بیشتر بیاندیشید و یا قلم برگیرید و باری که بر خار خارهای مغز شما سنگینی می کند زمینی کنید تا یا خودتان آسوده تر شوید یا دیگران در داشته های شما سهمی داشته باشند.
امروز را با بحثی در مورد یکی از رمان های خواندنی تاریخ ادبیات معاصر (بار هستی میلان کوندرا) شروع کردم که در کنار یاد آوری پزشک جراحی که برای کمک به سلامت جسمی جامعه چاقو به دست گرفته بود تا همان پزشکی که برای سلامتی فرهنگی جامعه قلم به دست گرفت و السکاندر دوبچگی که فدای اصلاحاتی شد که در آن فقط اندکی آزادی های بیشتری برای مردم چکسلاواکی قایل شده و همان میزان آزادی به مذاق سردمداران کمونیستی در روسیه خوش نیامد و پس از چند مورد توصیه و تذکر دولت ایشان را ساقط کردند و پس از تخفیف شخصیت ایشان نهایتا به کشور و قدرت بازگرداند و در نهایت که می دانید به کار گل واداشتند ، اگرچه مردم چکسلاواکی سابق در نهایت ایشان را از کار در مزرعه کشاورزی به ریاست پارلمان کشور ارتقا دادند.
با پرسه زدن در حوالی بهار پراگ یاد همسایه ی کوچک عربمان افتادم که امروز مورد غضب متحدین سابق عربش قرار گرفته است و هر روز داستان جدیدی از برای آزار و اذیت یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان ساز می کنند و شرط و شروط جدیدی که بیشتر به منظور تحقیر این امیر نشین مطرح می شوند و کاربست دیگری نمی توان برای آنها متصور شد.
کشور قطر جزو معدود کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در سال ۲۰۰۳ انتخاباتی با حضور زنان برگزار کرد، امر مراجعه به آرای عمومی در کشورهای عربی به خودی خود امر عجیبی است خصوصا اگر زنان آن جامعه را دارای حق رای بدانند بر تعجب خوانندگان خواهد افزود، کشور قطر در برند سازی کشورش بسیار موفق تر از دیگر همسایگان عمل کرده است و تا مدتها مروارید قطری لقلقه ی زبان ها بود و امروز هواپیمایی قطر به بهترین شکل ممکن برند کشورشان را در جهان بر سر زبان ها انداخته است.
نقش کشور قطر در فرآیند صلح خاورمیانه و میان کشورهای عربی همیشه راه گشا بوده است و این نقش میانجیگری در چندین مناقشه منطقه ای به بهترین شکل ممکن ایفا شده است ، بازی کردن نقش حلقه ی واسط میان کشورهای غربی و اعراب استخوانی است در گلوی سعودی ها و به نظر می رسد سعودی ها بیش از هر کشوری بزرگ شدن قطر منطقه ای این کشور را بر نمی تابند و مانورهای امروز آنها هم که موفق شده اند برخی اعراب را با خود همراه کنند در همین راستا بوده است.
بهار پراگ یک خزان بیست ساله ای برای الکساندر دوبچک و چکسلاواکی در پی داشت باید منتظر ماند و دید بهار دوحه چه میوه ای برای تمیم بن حمد آل ثانی و قطر در سبد قرار خواهد داد و آیا جوانترین امیر حاشیه ی خلیج فارس روسیاهی را برای زمستان می گذارد؟

سام سکوتی بداغ

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share