غرق شدن جوان لنگرودی در دریای خزر

جوانی ۲۰ ساله لنگرودی امروز در منطقه شنا ممنوع چمخاله این شهرستان غرق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، جوانی لنگرودی به دلیل آشنا نبودن با فنون شنا در چمخاله  غرق شد.

فرماندار لنگرود امروز گفت: این جوان به دلیل شنا در منطقه شنا ممنوع و آشنا نبودن با فنون شنا در منطقه چمخاله لنگرود غرق شد.

سیدرضا جواد پور افزود: جسد وی پیدا و از آب بیرون آورده شد.

وی اعلام کرد: دریای خزر در منطقه شهرستان لنگرود ۱۰ منطقه شنا ممنوع دارد.

Share