سرپرست بیمارستان پورسینا رشت منصوب شد

با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ؛ ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست بیمارستان پورسینا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حکم دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سید مهدی ضیاء ضیابری متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست قدیمی ترین بیمارستان گیلان-پورسینا، شد.

گفتنی است قبل از این دکتر احمد رضا میربلوک ریاست بیمارستان پورسینا را بر عهده داشت.

Share