زمینه همکاری شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با شرکت کره ای DAELIM بررسی شد

با حضور نمایندگانی از شرکت DAELIM در شرکت آب و فاضلاب استان گیلان زمینه های همکاری این دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با حضور نمایندگانی از شرکت DAELIM در شرکت آب وفاضلاب استان گیلان زمینه های همکاری این دو شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

در همین راستا حسینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اشاره به قرابت فرهنگی بین مردم کره و ایران ضمن ارزیابی مثبت این نشست اظهار امیدواری کرد در آینده ای نزدیک شاهد حضور سرمایه گذاران کره ای در استان گیلان باشیم.

در این نشست دوشرکت توافق کردند که براساس قراردادهای مبادله شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره شهرهای مطالعه شده و شهرهای قابل مطالعه در زمینه پروژه های فاضلاب(زیست محیطی) بررسی و پس از اولویت بندی و تصویب وزارت محیط زیست کره در مورد سرمایه گذاری های لازم اقدام های بعدی انجام شود.

 

Share