خوشه های صنعتی می توانند موتور محرکه اقتصاد گیلان باشند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان اظهار کرد: خوشه های صنعتی می توانند موتور محرکه اقتصاد گیلان باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان اظهار کرد: خوشه های صنعتی می توانند موتور محرکه اقتصاد گیلان باشند.

احمدعلی شهیدی افزود: گیلان به دلیل داشتن زمینه های مرتبط با خوشه های اقتصادی-صنعتی می تواند از الگوهای موفق برای سازماندهی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط باشد.

وی افزود: خوشه چای، خوشه اقتصادی شیلات، خوشه اقتصادی کلوچه، خوشه اقتصادی زیتون و … ازمزیت های استان گیلان در این زمینه است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، خوشه های صنعتی را تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید و مهد تحول و نوآوری دانست و گفت: مدل توسعه خوشه های صنعتی عامل راهبردی برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط هستند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ادامه داد:بنگاه های درون خوشه با بازدهی بیشتر و استفاده تخصصی‌تر از امکانات ،محصولی با کیفیت اما با قیمت تمام شده ارزان تر تولید می کنند.

وی با بیان اینکه ساماندهی خوشه های صنعتی به دلیل مزیت های فراوان آن در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد:خوشه های صنعتی همچنین می توانند به دلیل تامین مواد اولیه پیمانکاران فرعی، خریداران، صادر کنندگان، تامین کنندگان ماشین آلات، نهادهای مختلف پشتیبان، مشاوران، خدمات عمومی، واحدهای مربوط به سیستم حمل ونقل و سایر تامین کنندگان در استان گیلان مثمر ثمر باشند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان خاطر نشان کرد: شناخت مزیت های نسبی یک استان در عرصه فعالیت های تولیدی، مهم ترین حلقه از فرآیند توسعه است که امکان اشتغال زایی را فراهم می آورد.

Share