توضیح رفیقدوست درباره شایعه خانه عفاف در کرج

ماجرا از این قرار بود که یک دختری را خاله‌اش تحویل آن مرکز می‌دهد. آن مرکز بدی نبود و البته هیچ ارتباطی با بنیاد نور ما نداشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محسن رفیقدوست در گفت وگو با با روزنامه سیاست روز درباره حاشیه‌های شایعه خانه عفاف کرج که زیرمجموعه بنیاد نور بود گفت: آن مرکز زیرمجموعه بنیاد نور نبود. ما الان هم مؤسسه‌ای داریم به نام بنیاد حمایت و هدایت اسلامی که اتفاقا در پردیس هم ساختمان بزرگی ساخته‌ایم که انشاالله برای نگهداری و اصلاح دختران ناهنجار امسال به بهره‌برداری می‌رسد. یک موقعی شعبه‌ای را در کرج ایجاد کردیم که بعد از مدتی تعطیل شد. عده‌ای در کرج یک مؤسسه‌ای دیگر را درست کردند. ماجرا از این قرار بود که یک دختری را خاله‌اش تحویل آن مرکز می‌دهد. آن مرکز بدی نبود و البته هیچ ارتباطی با بنیاد نور ما نداشته است. پدر دختر از خارج آمده و می‌رود آنجا دخترش را ببیند، می‌گویند خانمی با این مشخصات او را آورده است او هم با آشنایی که در قوه‌قضائیه داشته آن جنجال را به پا می‌کند. این امر هیچ ارتباطی به ما نداشت. افراد این موسسه هم بازداشت شدند و بعد تبرئه شدند. ما الان در زاهدان شعبه داریم. دخترانی که پدر یا مادر یا هر دوی آنها اعدام شده‌اند را نگهداری می‌کنیم و قالیبافی یاد می‌دهیم تا تشکیل زندگی بدهند.

Share