تعلیق حکم تعدادی از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار

علی نیا از تعلیق حکم تعدادی از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار به جهت عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و عدم رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهندس رضا علی نیا مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان اظهار داشت: مطابق بندهای ج و ح ماده ۲۳ آیین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و بر اساس اختیارات تفویض شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ۴۲ فقره پرونده اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی که دارای حکم درجه ۳ و بالاتر بوده اند و تخلفاتشان محرز گردیده است از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تعلیق گردیدند.

وی اضافه کرد: عمده تخلفات صورت پذیرفته، عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، عدم رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای و از بین بردن حقوق شهروندی بوده است.

علی نیا تصریح کرد: حکم درجه سه انتظامی، مطابق ماده ۹۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، بصورت محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت می باشد.

در پایان وی اعلام کرد: مردم شریف استان در صورت مشاهده تخلفات مربوط به ساخت و ساز می توانند با شماره های ۳۳۱۱۰۰۴۹ و ۳۳۱۱۰۰۹۲ (داخلی شماره ۱۶۳) اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان تماس حاصل نموده و اطلاع رسانی حاصل نمایند.

Share