تصویری از بوگاتی اختصاصی محمدرضاشاه که به یک کلکسیونر آمریکایی رسید

از ۴ دستگاه موجود، این تنها نمونه سالم و حاضر بوده که هم اکنون در اختیار یک کلکسیونر آمریکایی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از برترین ها، خودروی بوگاتی محمدرضا شاه سال ۱۳۱۸ از طرف دولت فرانسه به او هدیه داده شد. از ۴ دستگاه موجود، این تنها نمونه سالم و حاضر بوده که هم اکنون در اختیار یک کلکسیونر آمریکایی است.

Share