از سردیس رئیس شورای جنگ جنبش جنگل در کسما رونمایی شد

ابراهیم کسمایی، فرزند «حاج صالح کسمایی» و برادر کوچکتر «حاج احمد کسمایی» بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  از تندیس شهید ابراهیم کسمایی مبارز نهضت جنگل در زادگاهش کسما رونمایی شد.

پس از ۹۵ سال طی راسمی با حضور سیدکاظم دلخوش اباتری و غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی سردیس ابراهیم کسمایی، معروف به کبریت خان، در زادگاهش نصب شد.

ابراهیم کسمایی که رئیس شورای جنگ نهضت جنگل بود بدون هیچ­گونه بازپرسی و محاکمه در حالی که ۳۷ سال بیشتر نداشت، در روز ۲۰ فروردین ۱۳۰۱خورشیدی مقابل شهرداری رشت به جوخۀ اعدام سپردند(اطلاعات بیشتر در مورد شهید ابراهیم کسمایی)

Share