آموزش، آزادی و ادبیات مشترک ارکان اصلی توسعه هستند

جلسه توجیهی منتخبان پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای فومن و شفت در حالی برگزار شد که در آن ضرورت آگاهی منتخبان از قوانین مدیریت شهری برای اخذ تصمیمات درست مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اسمعیل پور فرماندار فومن در جلسه توجیهی منتخبان دوره پنجم شوراهای شهر و روستای شهرستان های فومن و شفت که ظهر دوشنبه در سالن آیت الله بهجت فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شروع فعالیت شوراهای اسلامی و شهر و روستا در دوره جدید با اجرای برنامه ششم توسعه مصادف شده است.

حسین اسمعیل پور افزود: برنامه توسعه پنجم و ششم دیگر به صورت استراتژی نبوده بلکه برنامه محور و متمرکز بر روی جزئیات است.

وی با بیان اینکه این برنامه ها از اهداف شروع و به راهکارها و اقدامات ختم می شود، گفت: بر همین اساس اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیمات آنها آینده شهرشان را تعیین می کند.

وی ضرورت آگاهی کامل از قوانین و مقررات شوراها را شرط اصلی اتخاذ این تصمیمات عنوان و خاطرنشان کرد: قوانین، مقررات و مسائل مرتبط با شورا به گونه ای بوده که تدوام نداشته و گاها با اصلاحاتی مواجه می شود.

فرماندار فومن با بیان اینکه برخی تغییرات نیازمند پیگیری از سوی کارشناسان مرتبط در امر سیاست گذاری وزارت کشور است، تصریح کرد: برگزاری این جلسه توجیهی برای اعضای شوراها در همین راستا است.

اسمعیل‌پور با اشاره به اینکه سرنوشت توسعه شهرستانهای فومن و شفت به هم گره خورده است، افزود: باید به نقاط مثبت این دو شهرستان تاکید داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه برای توسعه نیازمند داشتن دو شاخصه مهم هستیم تا به کمک شاخصه سوم به توسعه مورد نظر برسیم، یادآورشد: آموزش و آزادی مبتنی بر آموزش اصول اول و دوم و  پیدایش یک ادبیات مشترک نیز اصل سوم است.

اسمعیل پور با بیان اینکه هنوز به چنین ادبیات مشترکی نرسیده ایم، افزود: علت این عقب ماندگی نبود آموزش کامل و آزادی مبتنی بر این آموزش ها است که تضارب آرا و اندیشه در کنار یکدیگر و رسیدن به یک نقطه مشترک را سبب می شود که هنوز برای ما میسر نشده است.

به گفته این مسئول در آینده نزدیک علاوه بر این جلسه کارگاه های آموزشی، بازخوانی قوانین و مقررات و دوره مکاتبات اداری، ساخت المان و مبلمان شهری نیز برای منتخبان شوراهای شهر و روستای شهرستان فومن برگزار می شود.

فرماندار فومن هزینه کردن در بخش آموزش را سرمایه گذاری برای آینده شهرستان برشمرد و تصریح کرد: برگزاری این دوره های آموزشی زمینه های لازم برای توسعه را فراهم می کند.

Share