گزارش تصویری همایش ستادهای تبلیغات دکتر روحانی در گیلان

همایش اعضای ستادهای تبلیغات دکتر حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در گیلان در شفت برگزار شد.    

همایش اعضای ستادهای تبلیغات دکتر حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در گیلان در شفت برگزار شد.

 

 

Share