گزارش تصویری حمله تروریستی به مجلس و حرم امام

چند فرد مسلح با مأموران حفاظت مجلس مقابل درب ورودی درگیر شده و به مأموران حفاظت و مراجعه کنندگان حمله کرده اند که در اثر آن چند نفر مجروح شده اند. همچنین حمله تروریستی در محوطه بیرونی حرم مطهر امام خمینی (س) نیز صورت گرفت.  

چند فرد مسلح با مأموران حفاظت مجلس مقابل درب ورودی درگیر شده و به مأموران حفاظت و مراجعه کنندگان حمله کرده اند که در اثر آن چند نفر مجروح شده اند. همچنین حمله تروریستی در محوطه بیرونی حرم مطهر امام خمینی (س) نیز صورت گرفت.

 

Share