گزارش تصویری جشن هواداران حسن روحانی در عضدی رشت

جشن هواداران حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با حضور شهرام ناظری در ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد.

جشن هواداران حسن روحانی رئیس جمهور منتخب با حضور شهرام ناظری در ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد.

Share