چانه زنی اعضای شورای شهر رشت بر سر احداث پل طبیعت

عضو شورای اسلامی شهررشت گفت: با اجرای مناقصه پروژه پل طبیعت به روش BOTمخالفم و معتقدم این اقدام موجب تحمیل هزینه مضاعف به شهرداری خواهدشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عباس صابر در جمع اعضای شورای اسلامی شهررشت با اشاره به لایحه برگزاری مناقصه پروژه پل طبیعت اظهار کرد: با نحوه عملکرد سازمان عمران شهرداری رشت درخصوص برگزاری مناقصه پل طبیعت در رشت مخالفم و باتوجه به اینکه برای این پروژه در سال جاری سه میلیارد تومان اعتباردر نظر گرفته شده است اعتقاد دارم باید در ابتدا فاز مطالعاتی پروژه را آغاز کرد.

وی ادامه داد: اجرای مناقصه به روش BOTهمانند هندوانه دربسته ای است که از درون آن اطلاعی نداریم.این مسئول بابیان اینکه در روش BOTتهیه طرح واجرای ان برعهده پیمانکار می باشد واین نوع اقدام موجب افزایش هزینه ها خواهدشد.

عضو شورای شهر رشت تاکید کرد: بنده اعتقاد دارم باید در ابتدا فاز مطالعاتی پل طبیعت را آغاز کرد و پس از آن در نیمه دوم سال نسبت به برگزاری مناقصه آن اقدام کرد.

وی افزود: یقینا هزینه مطالعاتی این پروژه بیش از پانصد میلیون تومان نخواهدبود و با انجام فاز مطالعاتی پروژه پل طبیعت در زمان اجرای آن با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

صابر با اشاره به اینکه پروژه پل طبیعت حدود هفتاد میلیارد تومان هزینه بهمراه خواهد داشت تصریح کرد: بعنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت پیشنهاد میکنم هرچه سریعتر فاز مطالعاتی پروژه پل طبیعت آغاز و باگرفتن مشاور به اجرای آن سرعت ببخشند.

در ادامه این جلسه یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر رشت با اعلام اینکه احداث پل طبیعت از ضروریات شهر رشت می باشد گفت: متاسفانه تاخیر در بررسی لوایح واجرای پروژه ها آفتی است که در طول دوران فعالیت شورای چهارم وجود داشت.

محمد حسین واثق کارگرنیا افزود: در زمان اجرای پروژه آب نمای پارک ملت نیز مخالفتهای فراوانی صورت گرفت اما درحال جاضراین پروژه بااستقبال شهروندان وگردشگران مواجه شده است وبسیاری از شهروندان ساعات فراغت خود را در کنار ان سپری می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در شهر رشت مکانی به منظور جذب توریست وجود ندارد واحداث پل طبیعت میتواند به توسعه بخش گردشگری کمک نماید.

کارگرنیا ادامه داد: پروژه پل طبیعت درشورای چهارم مطرح وبررسی شد و تمایل داریم این پروژه در زمان فعالیت همین دوره شورا به سرانجام برسد وجزو عملکرد مثبت شورای چهارم ثبت شود.

صابر عضو شورای اسلامی شهر رشت با تایید اینکه پل طبیعت ازجمله نیازهای واقعی شهربه منظور جذب گردشگران می باشد گفت:در خصوص اهمیت پروژه پل طبیعت با نظر دیگر همکاران موافق هستم اما متاسفانه شهرداری رشت بارها با کج سلیقگی و عدم توجه به نظرات اعضای شورای شهر رشت مشکل سازشده است.

صابر افزود: بنده هم معتقدم این پروژه باید اجرایی بشود اما نگرانی ام در باره نحوه عملکرد شهرداری رشت می باشد که همواره بدون توجه به تصمیمات اعضای شورای شهر و خارج از چارچوب امورات را پیگیری می کند.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر نیز شهرداری قصد دارد مناقصه پل طبیعت را خارج از چارچوب قانونی انجام دهد و بنده شخصا تمایلی به درگیرشدن با حواشی این مناقصه ندارم.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز با اعلام اینکه پروژه پل طبیعت برای شهر مثمر ثمر خواهدبود گفت: بعقیده بنده پل طبیعت یک اقدام خوب برای شهرخواهدبود.

اسماعیل حاجی پور افزود: متاسفانه در شهر رشت مکانی به منظور جذب گردشگر وجود ندارد و ناچارا گردشگران را به شهرهای دیگر جهت سیاحت دعوت میکنیم.

وی بابیان اینکه پروژه پل طبیعت موجب جذب گردشگران خواهد شد تصریح کرد: پروژه پل طبیعت در شورای چهارم رشت مطرح شد و امیدوارم در همین دوره از فعالیت شورا به نتیجه برسد و همچون پروژه هایی از جمله جمع آوری روان آبهای سطحی و….از جمله افتخارات شورای چهارم رشت باشد.

Share