وقتى زمین مى لرزد‎

زمین از لرزیدن خسته شد و ایستاد، براى کشف چرایى این لرزش همراه پدر و مادر از خانه خارج شدیم همه همسایگان داخل خیابان بودند کم کم واژه زلزله به گوشم خورد

٢٧ سال پیش صدا و سیما تصمیم به پخش با تاخیر مسابقات جام جهانى ١٩٩٠ ایتالیا گرفته بود ساعت ٣٠ دقیقه بامداد روز ٣١شهریور ١٣۶٩ بود دیدار برزیل و اسکاتلند در حال پخش بود و من خسته از امتحانات نهایى پایه پنجم ابتدایى که همان روز به پایانرسیده بود پاى تلویزیون روشن خوابم برده بود که ناگهان زمین شروع کرد به لرزیدن ، لرزید و لرزید و لرزید انگارى که از سرما بهخود مى لرزد آنهم در گرماى ٣١ خرداد، یادم هست که پدر سراسیمه ما سه برادر را بیدار کرد و بنا به آموزه هاى جنگ (جنگى که به تازگى تمام شده بود) ما را به سمت زیرزمین و جاى امن خانه در زمان حمله هوایى برد و خود را سپرى کرد در برابر آوار، بعد هادانستیم که بهترین و امن ترین مکان در هنگام زلزله فضاى باز است. زمین از لرزیدن خسته شد و ایستاد، براى کشف چرایى این لرزش همراه پدر و مادر از خانه خارج شدیم همه همسایگان داخل خیابان بودند کم کم واژه زلزله به گوشم خورد بله مثل اینکه زلزله آمده بود آب و برق و تلفن قطع شده بود البته چیز عجیبى نبود و مردم به آن عادت داشتند خسارت آنچنانى به هیچ جا وارد نشده بود! تا اینکه خبر هادهان به دهان مى چرخید فلان ساختمان در نزدیکى پارک شهر تخریب شده منبع آب مرکزى فرو ریخته و … هنوز عمقفاجعه مشخص نشده بود تا صبح بیدار بودیم که ابعاد این تراژدى بیش از پیش مشخص شد آن ساختمان با همه ساکنینش فروریخته بود ومردم زیر آوار مدفون شده بودند خبر رسید که رودبار و منجیل با خاک یکسان شدند نیرو هاى امدادى خود گرفتار این بلا شده بودندمراکز آتش نشانى و بیمارستان ها فروریخته بود دکتر ها و پرستارها و آتش نشان ها و نیروى انتظامى یا در زیر آوار مانده بودند و یا خود درگیر خانواده هایشان بودند با ریزش کوه مسیر اصلى امداد رسانى مسدود شده بود اطلاع رسانى بسیار ضعیف بود مرکز زلزلهرا رشت و دیلمان اعلام کردند کسى به فکر رودبار و منجیل نبود بعد از گذشت ۴ روز عملیات امدادرسانى به این مناطق آغاز شد واین یعنى از دست دادن زمان طلایى امداد و بالا رفتن آمار تلفات .

زمین فقط ۶٠ ثانیه لرزید تا فاصله مرگ و زندگى را نشان دهد شادروان کیارستمى خود را به منطقه رساند تا جویاى حال قهرمانان فیلمخانه دوست کجاست بشود که خوشبختانه احمد و بابک احمد پور به سبب تماشاى مسابقه فوتبال جان سالم به در بردند اما خانه دیگردوستان ویران شده بود و دوستان دیگرى در زیر آوار مدفون.

زلزله رودبار در لیست ده زلزله مرگبار صد سال اخیر جهان قرار مى گیرد نگاهى گذرا به آمار خسارات به جا مانده از این زلزله صحت این ادعا را نشان مى دهد:

بیش از ۴٠٠٠٠ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند بیش از ٧٠٠٠٠ نفر مجروح و بیش از نیم میلیون نفر بى خانمان شدند ،۴روستا به طور کامل  با همه ساکنین محو شدند و هیچ نشانى از آنها به جا نماند ، ٧٠٠ روستا تخریب کامل شد و ٣٠٠ روستا خسارتعمده دید ، خسارت حاصله از این زمین لرزه بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار تخمین زده شد.

امیدوارم هیچ جا و هیچ وقت زمین نلرزد یا حداقل لرزشش بدون تلفات و خسارت باشد.

سامان محمودى ٣١ خرداد ٩۶

Share