قلب چابکی که با قهرمان نماند

مرگ زود هنگامش مصداق بارز “از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش” است.

استانداری که بی غلط با حافظ سخنانش را به‌آغازد ندیده بودم خاصه در سالیان انقلاب که اغلب مسوولان در شعارها سیاسی بودند و مرگ می خواستند برای دشمن. اما او از جنس ساختن بود و می‌خواست طرحی نو دراندازد . باری همین چند روز پیش نوشتم برای دوستانی که شاید شهردار در جریان اعلام رای به رییسی تدبیر کرده که اگر قالی باف بشود معاون اول، بسا او “قهرمانی” دیگری باشد برای استان و استان در شرایط سخت بسا مصون بماند از تندروی ها. اگر چه خوش‌خیالی هم می‌تواند باشد چون در دوره ی استانداری ایشان نیز نگاه به فرهنگ در استان مبتلا به کشور سخت امنیتی و نگران کننده و مانع خلاقیت آزاد شده بود. یعنی که ممانعت ایشان نیز نمی توانست در سیاست کلی کشور در استان چندان منقوش و پر رنگ بماند اما در کل وجودش در چنان وضعیتی تعادل به همراه می آورد.

علی ایحال مرگ زود هنگامش مصداق بارز “از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش” است. نامایاد بماناد آمین.

علیرضا پنجه ای
شاعر، نویسنده و روزنامه نگار

 پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share