سه ستاره انتخابات با روحانی دیدار کردند+ تصاویر

خانم کبری رحمتی( بانوی اهل روستای جیرده آلیان فومن) که با وجود معلولیت و ناتوانی خود را به سختی به پای صندوق رأی رسانده بود، آقای مرتضی کافی پیرمرد فال فروشی که در دوران انتخابات با فروختن فال از دکتر روحانی حمایت کرده بود و خانم سیده مهتاب نبوی دختر جوانی که به دلیل معلولیت با […]

خانم کبری رحمتی( بانوی اهل روستای جیرده آلیان فومن) که با وجود معلولیت و ناتوانی خود را به سختی به پای صندوق رأی رسانده بود، آقای مرتضی کافی پیرمرد فال فروشی که در دوران انتخابات با فروختن فال از دکتر روحانی حمایت کرده بود و خانم سیده مهتاب نبوی دختر جوانی که به دلیل معلولیت با پای خود رأی خود را نوشته بود به دیدار رئیس جمهور رفتند.

Share