سه درخواست ۷ عضو شورا پس از عزل شهردار رشت

نظر به برگزاری جلسه استیضاح شهردار سابق که نهایتا منجر به عزل ایشان گردید و با توجه به لزوم ایجاد فضای آرامش و تمرکز بر روی کار و به دور از حاشیه و ناامنی و نارضایتی در محیط شهر و شهرداری، بدینوسیله اینجانبان، امضا کنندگان لازم می دانند تأکید خود را بر موارد ذیل اعلام دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هفت عضو شورای شهر رشت طی نامه ای خطاب به مسعود کاظمی رئیس شورا سه درخواست خود را پس از عزل ثابت قدم و انتخاب سرپرست مطرح کردند.

در این نامه آمده است:

ریاست محترم شورای اسلامی کلانشهر رشت
برادر گرامی، جناب آقای مهندس مسعود کاظمی
با سلام و احترام
نظر به برگزاری جلسه استیضاح شهردار سابق که نهایتا منجر به عزل ایشان گردید و با توجه به لزوم ایجاد فضای آرامش و تمرکز بر روی کار و به دور از حاشیه و ناامنی و نارضایتی در محیط شهر و شهرداری، بدینوسیله اینجانبان، امضا کنندگان لازم می دانند تأکید خود را بر موارد ذیل اعلام دارند.
۱- با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود در شهرداری رشت و نظر به تعدد پروژه های نیمه تمام شهرداری رشت، نسبت به شروع پروژه های جدید به غیر از پروژه های اضطراری دارای اولویت طبق مصوبات شورای اسلامی کلانشهر رشت اقدام نگردد.
۲- پرداخت حقوق و مزایای پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی و… در اولویت پرداحت های شهرداری قرار گرفته و مشکل تعویق پرداخت بیمه پرسنل با اولویت ویژه در اسرع وقت برطرف گردد.
۳- با توجه به اینکه تغییرات مدیریتی و تعدد ابلاغ های صادر شده، یکی از دلایل اصلی استیضاح شهرداری سابق بوده است و به جهت پرهیز از ایجاد فضای ناامنی در شهرداری، در مدت زمان باقیمانده، کارکرد شورای چهارم توصیه می گردد نسبت به تغییرات در کادر مدیریتی شهرداری اقدام نگردد.

Share