جزئیات مصوبه اصلاح محدوده منطقه آزاد انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس تصویب نامه هیات وزیران و با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد محدوده منطقه آزاد انزلی اصلاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس تصویب نامه هیات وزیران و با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد محدوده منطقه آزاد انزلی اصلاح شد.

Share