تصاویر ضیافت افطاری حسن خسته بند نماینده انزلی

ضیافت افطاری حسن خسته بند نماینده مردم انزلی به سنت همه ساله با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.

ضیافت افطاری حسن خسته بند نماینده مردم انزلی به سنت همه ساله با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.

Share