بهره مندی ۱۰۰ خانوار شفت از طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب

مدیر امور آبفای شفت از آغاز اجرای طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در این شهر و بهره مندی ۱۰۰ خانوار از این طرح خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیر امور آبفای شفت از آغاز اجرای طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در این شهر و بهره مندی ۱۰۰ خانوار از این طرح خبر داد.

فراز فرخ فر مدیر امور آبفای شفت با اعلام این خبر گفت: با توجه به مشکلات دفع بهداشتی فاضلاب در نقاط زیادی از شهر شفت پس از موافقت شورای اسلامی این شهر، با اجرای تبصره ۳ برای توسعه شبکه های آب و فاضلاب نسبت به انجام پروژه طرح بهداشتی فاضلاب در نقاطی از شهر شفت اقدام گردید.

مدیر امور آبفای شفت ضمن تشریح نحوه اجرای این طرح افزود: در پی بازدید میدانی، تهیه طرح و برآورد اجرای کار سوی کارشناسان این شرکت، ۵۰۰ متر لوله کارگیت به قطر ۲۵۰ میلی متر با مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب کوچه های شهید ریاضی، ایثار، خیابان مطهری و خیابان طالقانی لوله گذاری شد.

وی در ادامه یادآور شد: بیش از ۱۰۰ خانوار از مزایای اجرای طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند شدند.

گفتنی است اجرای لوله گذاری با خودیاری اهالی و نظارت فنی امور آبفای شفت انجام شد.

Share