اول دستمزد کارکنان شهرداری بعد سایر امور | اگر شورای پنجم صلاح بداند در خدمتم

جمشیدپور با با اشاره به اینکه پرسنل در پایان سال منتظر پاداش پایان سال در آستانه نوروز بودند افزود: اما هنوز آن را دریافت نکرده اند برخی از حوزه ها حقوق های معوقه دارند اول باید دستمزد کارکنان شهرداری به موقع پرداخت شود و بعد به سایر امورات رسیدگی شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از عصر صادق، فرامرز جمشید پور از اعتمادی که شورای چهارم به وی داشتند تشکر کرد و اظهارداشت: ۱۱ نفر حاضر در جلسه به من اعتماد کردند امیدوارم شایسته این اعتماد و نیز خدمتگزار لایقی برای مردم شهر باشم.

سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه دوران سرپرستی دوران کوتاهی است افزود: من همزمان سرپرست شهرداری و مسئولیت قبلی خود را عهده دار هستم معاونت عمرانی و حمل ونقل که مسئولیت قبلی من در شهرداری رشت حوزه بزرگ اجرایی در شهرداری است و هم اکنون در این بخش فعالیتها و پروژه های مهمی در حال اجرا است.

وی گفت: امیدوارم در هر سه حوزه با حمایتهای همکارانم در شهرداری رشت و اعضای شورای شهر مدیران شهری و استانی و همشهریان  به نحو احسن به انجام وظیفه کنم و فعالیتها را به پیش ببرم.

وی با اشاره به کوتاه بودن دوران سرپرستی تاکید کرد: اما با توجه به شرایط شهر رشت که شهر باران نامگذاری شده است زمان اکثر فعالیتها و پروژه ها در همین زمان است.

سرپرست شهرداری رشت افزود: تمام تلاش ما در مجموعه شهرداری استفاده از فرصت و زمان است اگر زمان را از دست بدهیم با شروع بارندگیها فصل کار گرفته می شود و نمی توان پروژه ها را طبق برنامه زمانبندی شده پیش برد.

جمشید پور با بیان اینکه یکی از الویت های کاری ما این است که روند اجرای پروژه های نیمه تمام  و یا در حال اجرا تسریع یابد اظهار داشت: پروژه های بزرگی مانند آبهای سطحی، نباید متوقف شوند و باید بر روی آنها بیشتر کار شود، بحث سراوان که همواره برای رشت حاشیه ساز بوده باید مورد توجه قرار گیرد تا برای آن حاشیه سازی نشود.

سرپرست شهرداری رشت رسیدگی به وضعیت کارکنان شهرداری و معوقات آنها را مورد تاکید قرار داد و گفت: پرسنل شهرداری و مجموعه شهرداری خانواده دوم ما هستند همان طور که سرپرست خانواده باید به امورات خانواده به نحو احسن توجه کند  ما نیز همین وظیفه را هم در مقابل پرسنل خدوم شهرداری داریم.

جمشیدپور با با اشاره به اینکه پرسنل در پایان سال منتظر پاداش پایان سال در آستانه نوروز بودند افزود: اما هنوز آن را دریافت نکرده اند برخی از حوزه ها حقوق های معوقه دارند اول باید دستمزد کارکنان شهرداری به موقع پرداخت شود و بعد به سایر امورات رسیدگی شود البته پروژه های عمرانی نیز مهم هستند.

وی تزریق مالی به پیمانکاران را مورد تاکید قرار داد و افزود: در شرایطی که شهرداری وضعیت مالی مطلوبی ندارد باید برنامه ریزیهای مالی با دقت انجام شود.

سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه اعضای شورا ما را به برقراری فضای آرام در شهرداری توصیه کردند گفت: با همت و تلاش پرسنل و مدیران شهرداری سعی می شود برنامه ها و فعالیتهای شهرداری را محقق سازیم.

جمشید پور با بیان اینکه هر جایی که امنیت نباشد امورات به درستی پیش نمی رود و کسی نمی آید آنجا ریسک و فعالیتی را انجام دهد اظهار داشت: مجموعه پرسنل و مدیران شهرداری هم اینگونه هستند من از جنس این پرسنل هستم و سالها در مدیریتهای مختلف در دل شهرداری کار کردم امروز خدمت همه همکاران عزیز عرض کردم اگر می خواهید نشان دهید که مجموعه مدیران شهرداری می توانند شهرداری را اداره کنند در همین دو سه ماه فرصت فراهم شده این امر را اثبات کنید.

سرپرست شهرداری رشت افزود: ما هم دست پرسنل را باز می گذاریم تا هرکس در هرجایی هست بیشترین توان خود را بگذارد و ما هم قول می دهیم اول به خود پرسنل رسیدگی می کنیم و سپس به سایر بخش ها می پردازیم.

وی افزود: برای اینکه این امنیت شغلی از بین برود همه دست به دست هم دهیم تا شهر خود را بسازیم و ارائه خدمات نشاط و شادابی را به مردم هدیه دهیم و سعی می کنیم آرامش را در شهر ایجاد کنیم.

سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد: با توجه به اینکه مدت سرپرستی کوتاه است ما نمی توانیم برنامه های بلندمدت داشته باشیم بنابراین سعی می کنیم پرداخت حقوق پرسنل را به روال عادی برگردانیم و نیز با تزریق مالی به پیمانکاران انرژی برای فعالیت در آنها ایجاد کنیم تا با تکمیل پروژه ها مردم از این خدمات بهره مند شوند.

جمشید پور با اشاره به بودجه مصوب شده برای سال ۹۶ تاکید کرد: ابتدا پروژه هایی که بیشتر برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند را به بهره برداری برسانیم.

سرپرست شهرداری رشت با اشاره به درخواست برخی از اعضای شورا برای ساماندهی نیروهای شرکتی اظهارداشت: باید این را با همکاران بررسی کنم تا مراحل قانونی برای اخذ مجوز ها طی شود اگر راهی دارد که قطعا این کار را محقق سازیم.

جمشید پور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برای شهردار شدن برنامه ای دارد یا خیر، گفت: فعلا اختیارات شورای چهارم تعیین سرپرست بود که من در خدمتشان هستم در شورای پنجم هم نمایندگان منتخب مردم اگر صلاح بدانند در خدمتشان خواهیم بود.

وی تاکید کرد: هدف ما خدمت رسانی به مردم بزرگوار شهر است و نباید انرژی های خود را صرف تضعیف کردن یکدیگر به کار ببریم همگان اعم از مدیران و پرسنل شهرداری و اعضای شورا و مردم باید همه توان خود را برای توسعه شهر بکارببندند و سعی کنیم به حاشیه ها نپردازیم.

Share