اجرای پروژه ۳۳ میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت ضرورتی ندارد

عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: در شرایطی که پرسنل شهرداری حقوق ماههای گذشته خود را کاملا دریافت نکرده اند اجرای پروژه ۳۳ میلیارد تومانی همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت ضرورتی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد حسین واثق کارگرنیا با اعلام این مطلب در جمع اعضای شورای رشت اظهار کرد: پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت در سال گذشته مطرح و در بودجه قرار گرفت.

وی افزود: شرکت آباداندیش در مناقصه این پروژه برنده و بعد از انجام مطالعات اولیه مبلغ ۴۴ میلیارد تومان برای این پروژه برآورد شد.

کارگرنیا بابیان اینکه در کمیسیون مناقصه به مبلغ پیش بینی شده ایراداتی گرفته شد تصریح کرد: ایرادات مطروحه پیرامون مبلغ برآورد شده به تیم کارشناسی ارائه شد و پس از بررسی مجدد مبلغ برآوردشده جدید ۳۳ میلیارد تومان اعلام شد.

عضو شورای اسلامی شهررشت با اعلام اینکه اجرای پروژه همسطح سازی آرامستان شهرداری رشت حدود هشت ماه قبل آغازشده است گفت: دیوارگذاری و ساخت ساختمان اداری مربوط به این پروژه آغاز و حدود پانصد میلیون تومان نیز تاکنون براساس تعهدات به شرکت مجری طرح پرداخت شده است.

وی ادامه داد: مجری این طرح معاون فنی و امور زیرساختهای شهرداری رشت می باشد و سازمان آرامستانهای شهرداری در اجرای آن نقشی ندارد.

عضو شورای اسلامی شهررشت با اعلام اینکه متاسفانه مشکلات متعددی در سطح شهر وجود دارد تصریح کرد: بعقیده بنده پروژه های اولویت دار در سطح شهر رشت وجود دارد و اجرای همسطح سازی آرامستان در شرایط نامساعد مالی حاکم برشهرداری رشت ضرورتی ندارد.

Share