آقای زیباکلام مگر شما مرجع تعیین و تأیید اصلاح طلبی افراد هستید؟

شما در سخنرانی هایتان تحلیل از وقایع نداریدو فقط در تأیید و تکذیب افراد سخن میگویید و فراکنی های متعدد پیشه میکنید،توصیه میکنم که به درس وو دانشگاه برگردید و خود را از معرکه گیری نجات دهید

جناب آقای دکتر زیباکلام
با سلام و احترام
ظاهرا معرکه گیری های شما در مورد «نخبگان» گیلان را پایانی نیست این باربه توصیه برخی از «فرصت طلبان» به سراغ دکتر زاهد رفته اید که او را اصلاح طلب نمیدانید.
مگر شما مرجع تعیین و تأیید اصلاح طلبی افراد هستید؟ برخی کسانی که منت گذاشته اید و نام بردید و دکتر زاهد را هم که به اصرار خبرنگار محترم در زمره آنان قرار داده اید و امروز از اصلاح طلبی حذفش نموده اید همه مبین عدم شناخت شما از افراد است و ظاهرا اهداء واژه اصلاح طلبی به افراد منوط به نزدیکی با شماست.
خوشبختانه برخی از افراد ادعای شما از داشتن دل پرخون از دکتر نوبخت را بشدت تکذیب کردند و شما را به دو موضع گیری جدید واداشتند یکی اینکه آنان را از اصلاح طلبی حذف فرمودید و دیگر اینکه خود نیز به تکذیب ادعای اولیه که اصلاح طلبان گیلان دل پرخونی از دکتر نوبخت دارند پرداختید و به طنز خرید برنج از استانه روی آوردید
آقای دکتر زاهد که از نخبگان گیلان هستند یکی از چهارده اصلاح طلب اولیه گیلان هستند که به مدیریت آقای حضرتی در اوایل شکل گیری اصلاحات فعالیت داشته اند و برخی از کسانی که شما نام برده اید هرگز اصلاح طلب نبوده اند.مشکل شما این است که در حلقه فرصت طلبی گرفتار شده اید و بگمانم خود نیز فرصت طلبید.
شما در سخنرانی هایتان تحلیل از وقایع نداریدو فقط در تأیید و تکذیب افراد سخن میگویید و فراکنی های متعدد پیشه میکنید،توصیه میکنم که به درس و دانشگاه برگردید و خود را از معرکه گیری نجات دهید و حداقل خود را سوژه «معرکه گیران» فرصت طلب ننمایید شاید این توصیه راه به جایی نبرد زیرا شما در «جنجال» آرامش میگیرید و کماکان در «بن بست» بتازید، راستی نفر بعد از دکتر نوبخت و دکتر زاهد کیست؟

با احترام
علی افتخاری از اصلاح طلبان اولیه گیلان اگر تأیید بفرمائید

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share