گزارش تصویری همایش نشاط و امید در لنگرود

همایش بزرگ نشاط و امید در لنگرود با حضور محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. نوبخت به همراه جمعی از مدیران از بندر چمخاله و بیمارستان لنگرود بازدید کرد و در دانشکده پرستاری حضور یافت. عکس: نازنین کوشه

همایش بزرگ نشاط و امید در لنگرود با حضور محمدباقر نوبخت معاون ریاست جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. نوبخت به همراه جمعی از مدیران از بندر چمخاله و بیمارستان لنگرود بازدید کرد و در دانشکده پرستاری حضور یافت.

عکس: نازنین کوشه

Share