گزارش تصویری همایش حضور با سخنرانی حضرتی در رشت

همایش حضور با سخنرانی الیاس حضرتی نماینده سابق رشت و ارائه برنامه مهندس مازیار سماکچی، حاج محمد محمودیان و مهدی نوری هریس برای انتخابات شورا برگزار شد. احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل عبدالهی و محمد رفیعی نوده نیز در این مراسم حضور داشتند.    

همایش حضور با سخنرانی الیاس حضرتی نماینده سابق رشت و ارائه برنامه مهندس مازیار سماکچی، حاج محمد محمودیان و مهدی نوری هریس برای انتخابات شورا برگزار شد. احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل عبدالهی و محمد رفیعی نوده نیز در این مراسم حضور داشتند.

 

 

Share