گزارش تصویری سخنرانی اسحاق جهانگیری در رشت

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حضور در رشت در سالن تختی مجموعه ورزشی دکتر عضدی این شهر در جمع حامیان روحانی سخنرانی کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حضور در رشت در سالن تختی مجموعه ورزشی دکتر عضدی این شهر در جمع حامیان روحانی سخنرانی کرد.

Share