گزارش تصویری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در گلسار رشت

مردم منطقه گلسار رشت با حضور در پای صندوق های رای حماسه دیگری آفریدند.

در نخستین ساعت های رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، مردم با حضور پرشور خود حماسه دیگری آفریدند.

Share