گزارش تصویری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در لاهیجان

مردم لاهیجان با مشارکت گسترده خود در انتخابات حماسه دیگری را رقم زدند.  

مردم لاهیجان با مشارکت گسترده خود در انتخابات حماسه دیگری را رقم زدند.

 

Share