وندالیسم سیاسی به رشت آسیب زیادی زد | شورا و شهرداری باید هارمونی داشته باشند

جباری گفت: فردی که در ابتدای حضور شهردار در شهرداری میگوید که شهردار مشکل «روانی» دارد این جمله بیشتر از اینکه به شهردار خدشه وارد کند به چهره شهر خدشه وارد می کند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مختار جباری مشاور عالی شهردار رشت با حضور در تحریریه دیارمیرزا برای دقایقی به بیان آسیب شناسی روند توسعه شهر رشت پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه «دیارمیرزا» رسانه‎ی معتبری است، کفت: اخبار و تحلیلی‌های دیارمیرزا را هر روز مطالعه می‌کنم.

رشت از نظر توجیه سرمایه گذاری بسیار مناسب است

جباری با اشاره به ورود خود از سال ۹۴ به شهرداری به عملکرد پژوهشی خود اشاره کرد و افزود: در هرجایی که کار می کنم نگاه پژوهش محورانه را حفظ کرده ام.

وی با اشاره اینکه پس مطالعه وضعیت شهر به یکسری از مشکلات پی بردیم، اظهار کرد: سعی کردیم راه هایی را جهت برون رفت از این مشکلات به دست آوریم.

جباری ادامه داد: برای برون رفت از انباشتی از مشکلات عدم توسعه یافتگی رشت نیازمند منابعی بودیم اما درآمد  و منابع شهرداری از نظر مادی ناپایدار بود.

مشاور عالی شهرداری رشت افزود: از سوی دیگر دولت نیز نمی توانست کمک چندانی به ما بکند بنابراین باید به سمت جذب سرمایه گذار برویم.

جباری در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه رشت از نظر توجیه پذیری سرمایه گذاری بسیار مناسب است، افزود: سرمایه گذاران مختلفی در گفتگو با ما بر این موضوع صحه گذاشته اند اما متأسفانه با وجود توجیه پذیری برای سرمایه گذاری این اتفاق نمی افتاد و یکی از مشکلات اصلی آن علمی نبودن بحث سرمایه گذاری در شهرداری بود.

وی ادامه داد: در گذشته و قبل از سال ۹۴ دفتر سرمایه گذاری در شهر رشت وجود داشت اما صرفا داشتن یک ساختمان و چند کارمند مؤثر نیست.

بازآفرینی موتور محرک توسعه شهر است

جباری با اشاره به اینکه از سال ۹۴ با ورود افراد علمی در دفتر سرمایه گذاری بیش از ۴۰ پکیج سرمایه گذاری برنامه ریزی شده، افزود: در سال ۹۴ همچنین مطالعات زیادی بر روی رودخانه های رشت شد.

مشاور عالی شهردار با اشاره به برخی اظهار نظرها در رابطه با اینکه چرا به جای رودخانه های پیاده راه ساخته شده است به بار مالی این دو پروژه اشاره کرد و افزود: تمامی مطالعات رودخانه‌ها انجام شده است اما نیازمند سه هزار میلیارد بودجه جهت حل مشکلات رودخانه ها هستیم و این منابع باید به یکباره تامین شود و با سالی چند میلیارد تومان نمی شود کاری از پیش برد و صرفا باعث از بین رفتن منابع می شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذارانی برای تأمین بودجه آمدند اما پس از مدتی دیگر ادامه نمی دادند، اظهار کرد: توجیه ناپذیر مدیریت شهری یکی دیگر از مشکلات شهر رشت است.

جباری افزود: فردی که می خواهد در شهری سرمایه گذاری نماید حتما می آید رفتارهای مدیریتی و شهروندی را مطالعه می کند و بدون مطالعه دست به کاری نمی زند.

وی با بیان اینکه رشتی ها از نظر رفتار شهروندی معروف و بسیار بافرهنگ و مهمانپذیر هستند، افزود: سرمایه گذار با رفتارهای شهروندی مشکلی ندارد اما با رفتار مدیریتی و کالبد شهر مشکل دارد.

جباری در ادامه با اشاره به اجرای پروژه بازآفرینی ادامه داد: پروژه بازآفرینی شهر به جهت مطلوب کردن شهر است و به نوعی موتور محرک توسعه شهر است.

وی با بیان اینکه کالبد شهر با پروژه بازآفرینی شهر در حال اصلاح است، گفت: پروژه پیاده راه گام نخست در این مسیر بود و افراد مشهوری بدون اینکه وابستگی خاصی به شهرداری رشت داشته باشند از این پروژه تمجید کردند.

شورا و شهرداری باید با یکدیگر هارمونی داشته باشند

مشاور عالی شهردار در خصوص توجیه ناپذیری مدیریتی نیز گفت: ساختار شورا به دلیل ساختار نظارتی بسیار مهم است و اگر شورا با شهرداری هارمونی و هماهنگی داشته باشد بسیاری از مشکلات حل شود البته هماهنگی به معنای این نیست که هرچه شهرداری گفت شورا قبول نماید.

وی افزود: شورای شهر میانگین تاریخی و فرهنگی شهر است و باید ایده ای که عقلا قبول می کنند در شورا تأیید شوند.

وندالیسم سیاسی به شهر آسیب زیادی زد

جباری با بیان اینکه افراد زیادی در شورای چهارم بودند که به ما کمک کردند و اگر این افراد نبودند بسیاری از اقدامات شهرداری به سرانجام نمی رسید، اظهار کرد: یکی دو نفر در شورای چهارم بودند که  با اظهارات خود به منافع عمومی ضربه می زدند و بنده آنها را وندالیسم سیاسی می نامم.

وی افزود: افرادی که با شهرداری و شهردار مشکل داشتند با اقدامات خود به اموال عمومی لطمه زدند.

جباری ادامه داد: فردی که در ابتدای حضور شهردار در شهرداری میگوید که شهردار مشکل «روانی» دارد این جمله بیشتر از اینکه به شهردار خدشه وارد کند به چهره شهر خدشه وارد می کند و لطمه می زند.

مشاور عالی شهردار رشت با اشاره به وندالیسم سیاسی در سطح کشور گفت: در سطح ملی کسی که بگم بگم‎ها را راه انداخت هزینه‌ی زیادی به کشور زد، اظهار کرد: کسی که قبض زایمان همسر شهردار را می آورد به چهره‌ی شهر ضربه می زند.

وی افزود: سرمایه گذاری که این وضعیت را مشاهده می کند به هیچ وجه برای این کار به شهر نمی آید و این وندالیسم سیاسی سبب عقب ماندگی شهر می شود.

جباری با بیان اینکه پدیده وندالیسم سیاسی آسیب جدی به منافع شهر زده، سبب پرخطر شدن سرمایه گذاری در شهر شده است، گفت: با وجود این رفتارها توجیه پذیری سرمایه گذاری در رشت با مشکل مواجه می شود.

عمر کوتاه شهرداران سبب عدم وفاداری پرسنل می شود

مشاور عالی شهردار رشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حضور مدیران صفر کیلومتر سبب عدم سرمایه گذاری در شهر شده است، گفت: یکی از دلایل سرمایه گذاری در گذشته در رشت مدیران کم تجربه بوده اما رفتارهای مدیران و نهادینه نشدن منافع عمومی دیگر دلایل است.

وی ادامه داد: برای مثال میانگین عمر شهرداران در کشور چهار سال است اما در رشت هشت ماه است و این کوتاه بودن عمر شهرداران رشت سبب شده که پرنسل حس وفاداری خود را از دست دهند.

جباری با بیان اینکه پرسنل باید منافع شهرداری را در ذهن خود داشته باشد، گفت: پس از حضور آقای ثابت قدم افرادی می گفتند شهردار فصل دیگر را نخواهد دید و این موضوع سبب می شود پرسنل به جای اینکه به ساختار شهرداری وفادار باشند به قطب های قدرت بیرون از سازمان نزدیک شوند.

مشاور عالی شهردار، عمر مسئولیتی شهرداران تبریز، اصفهان و قزوین را بالا دانست و افزود: باید عمر حضور شهردار را بالا ببریم.

تغییر مدیران برای استفاده بهینه از نیروی انسانی است

جباری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تغییر مدام مدیران شهرداری سبب عدم وفاداری آنها می شود یا نه نیز گفت: در مورد هر فرد می توان سه موضوع رویکرد، کارکرد و رفتار را مورد تحلیل قرار داد.

وی با بیان اینکه یه نوع مدیر در شهرداری داریم، گفت: شهرداری ها وارد نسل سوم خود شدند. نسل اول شهرداری خدماتی، نسل دوم شهرداری خدماتی-اجتماعی و نسل سوم شهرداری خدماتی-اجتماعی و موتور توسعه شهر شده است.

مشاورعالی شهردار اظهار داشت: برخی مدیران شهرداری فقط شهرداری را خدماتی می دانند، برخی مدیران در دوره های گذشته شورا با رانت وارد شهرداری شدند و تعدادشان کم نیز نیست و توانایی حداقلی برای شهرداری نسل سوم هستند و برخی دیگر که بسیار کم هستند با آزمون آمدند و افراد علمی هستند.

وی ادامه داد: ما نمی توانیم دو دسته اول را کنار بگذاریم و از نظر علمی نیز شدنی نیست.

جباری با بیان اینکه بنابر نظر برخی کارشناسان رشت از نظر توسعه نسبت به اصفهان ۲۵ سال عقب است، اظهار داشت: باید این پروسه را باید با مدیران جلو ببریم و شهردار برای جلو بردن پروژه ها باید تغییراتی بدهد.

مشاور عالی شهردار اظهار کرد: برای مثال در زمان ساخت پیاده راه مدیری داشتیم که با این پروژه مخالف بود بنابراین باید تغییر میکرد و فردی می آمد که پروژه را جلو ببرد و پس از ساخت پیاده راه فرهنگی نیز می‎بایست مدیری بیاید که کار فرهنگی بلد باشد. بنابراین این تغییر مدیران به معنای ابزاری دیدن انسان ها نیست و برای پیشبرد امور با توجه به محدودیت منابع انسانی است و ما نمی توانیم شهر را معطل خودمان کنیم.

از لیست زنده باد بهار اعلام برائت کرده بودم

جباری همچنین در پایان درباره حواشی ایجاد شده پس از آخرین اظهار نظرش که گفته بود «اصلاح طلب است و اصلاح طلبانه عمل می کند»، تصریح کرد: افرادی که بنده را می شناسند با رویکردهای من نیز آشنا هستند. بنده از دهه ۷۰ فقط به منافع ملی فکر کردم. این درست است که در انتخابات شوراهای گذشته در تهران نام بنده را در لیست بهار قرار داده بودند اما من در همان زمان از حضور در لیست «زنده باد بهار» اعلام برائت کرده بودم.

 

Share