نماد و شعار انتخاباتی محمدباقر قالیباف

از نماد و شعار ستاد قالیباف رونمایی شد.

قالیباق، با اعلام تشکیل «دولت مردم»، رئوس چهار برنامه خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرد.

Share