نتایج انتخابات شورای شهر رحیم آباد اعلام شد+ اسامی و آرا

باتوجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شورای شهر رحیم آباد اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر رحیم آباد تابع بخش رحیم آباد، شهرستان رودسر میرساند، باتوجه به برگزاری انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۶ ،نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد:

۱_ آقای مرتضی قربانی بلدسر نام پدر محمد على دارای ۱۹۹۷ رای
۲_ آقای حسین ابراهیمی نام پدر یداله دارای ۱۸۸۸ رای
۳_ آقای امیر فریدونی نام پدر ایرج دارای ۱۸۳۱ رای
۴_ آقای سیدهادی نصیری سجیرانی نام پدر سید عباس دارای ۱۷۰۳ رای
۵_ آقای حسین عباسی هراتبر نام پدر رمضانعلی دارای ۱۶۶۳ رای
۶_ آقای وحید موسی پوررحیم آباد نام پدر ابراهیم دارای ۱۶۶۲ رای
۷_ آقای سهراب رجبی نیاسانی نام پدر نصرت دارای ۱۶۱۵ رای
۸_ خانم معصومه پارسافر نام پدر نقی دارای ۱۳۸۷ رای
۹_ آقای حشمت خانی گوائی نام پدر مرتضى دارای ۱۳۴۲ رای
۱۰ _ آقای سعید علیزاده سی سرا نام پدر قدمعلى دارای ۱۳۲۰ رای
۱۱ _ آقای نصراله آقائی نام پدر ملک على دارای ۱۲۱۷ رای
۱۲ _ آقای سیدعزیز پاکدامن جیرکل نام پدر سید مصطفى دارای ۱۲۰۳ رای
۱۳ _ آقای محمدجواد سلیمانی کشایه نام پدر على دارای ۱۰۷۷ رای
۱۴ _ آقای علی امیدواراشکلک نام پدر مسلم دارای ۸۶۳ رای
۱۵ _ آقای بیژن حکیمی نام پدر محمدعلى دارای ۸۶۲ رای
۱۶ _ آقای یاسر سادات بندبن بالنگا نام پدر سعداله دارای ۸۳۳ رای
۱۷ _ آقای عیسی محمدی بازنشین نام پدر یداله دارای ۷۶۵ رای
۱۸ _ آقای محمدرضا درویشی نام پدر داود دارای ۶۷۰ رای
۱۹ _ آقای حامد علی زاده کوشکوهی نام پدر هاشم دارای ۶۵۷ رای
۲۰ _ خانم رقیه صدیق رحیم آبادی نام پدر خلیل دارای ۶۰۸ رای
۲۱ _ آقای حشمت اله قربانی گیلایه نام پدر عباس دارای ۴۵۹ رای
۲۲ _ آقای مسلم سلیمانی کشایه نام پدر روح الله دارای ۴۱۷ رای
۲۳ _ آقای نقی ربیعی سوخته کش نام پدر نجف دارای ۳۷۶ رای
۲۴ _ آقای کامبیز احمدی رحیم آبادی نام پدر یداله احمدی دارای ۴۲ رای

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

Share