مروری بر چگونگی متنوع سازی منابع درآمدی شهرداری‌ها

با گذر زمان و توسعه روزافزون شهر و نقش آفرینی بیشتر شهرها در حوزه پیرامونی شکل گیری تدریجی نظام سلسله مراتب شهری اتکا صرف به منابع محلی، توسعه پایدار شهر را تضمین نمی کند و ضرورت متنوع سازی منابع درآمدی را دو چندان می نمایاند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در تدوین برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهری و بودجه سالیانه شهرداریها بعنوان اسناد قانونی برای دستیابی به اهداف طرح جامع و تفصیلی شهر بخش تامین منابع درآمدی با درج عناوین و کدهای درآمدی به منظور پیش بینی هر چه دقیق تر میزان منابع مالی قابل دسترس از مهمترین فصول و عناوین پایه ای است.

با گذر زمان و توسعه روزافزون شهر و نقش آفرینی بیشتر شهرها در حوزه پیرامونی شکل گیری تدریجی نظام سلسله مراتب شهری اتکا صرف به منابع محلی، توسعه پایدار شهر را تضمین نمی کند و ضرورت متنوع سازی منابع درآمدی را دو چندان می نمایاند.
موضوع نیاز به تنوع بیشتر برای تامین منابع مالی فرصت های ایجاد درآمد پایدارتر با کنکاش در ظرفیت های شهرها در سطح محلی و ملی را آشکار می کند که در ادامه همراه با منابع سنتی به آن اشاره می شود:

-منابع داخلی ناشی از اخذ عوارض
-منابع حاصل از فروش خدمات و کالا و املاک
دو مورد فوق از منابع سنتی و قدیمی شهرداریها هستند
-منابع ناشی از تخصیص اعتبارات دولتی در چهارچوب تعریف طرح های عمرانی یا اصلاح قوانین
-منابع ناشی از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی
-تامین منابع توسعه و عمران شهر از محل اخذ وام ( منابع داخلی و خارجی )

داریوش رحمتی – نامزد پنجمین دوره شورای شهر رشت

Share