سرای محلات رشت ظرفیت مناسبی برای ارتقای فرهنگ شهرنشینی است

رییس پیشین کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت، ارتقای فرهنگ شهرنشینی در ابعاد مختلف را ضروری دانست و افزود: با مشارکت تشکل های مردم نهاد، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه میتوان در این راستا گام برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمد حسن عاقل منش در نشستی که با حضور جمعی از اعضای انجمن های مردم نهاد برگزار شد به توسعه فرهنگ شهرنشینی و شهروندی تاکید کرد و اظهار داشت: سراهای محلات ظرفیت مناسبی برای آموزش و ارتقای فرهنگ شهروندی دارند.

رییس پیشین کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت، ارتقای فرهنگ شهرنشینی در ابعاد مختلف را ضروری دانست و افزود: با مشارکت تشکل های مردم نهاد، شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی مربوطه میتوان در این راستا گام برداشت.

نماینده ادوار مردم رشت در پارلمان شهری با تاکید بر استفاده از متخصصین در حوزه های مختلف در مدیریت شهری تصریح کرد: می توان با تشکیل یک تیم قوی از متخصصان و کارشناسان زبده و غیرسیاسی مختلف مشکلات شهر را ارزیابی و به مرور زمان آن را بر اساس برنامه زمانبندی مشخص برطرف کرد.

عاقل منش با بیان اینکه هر مسئله راهکار و زمان مناسب خود را دارد، گفت: اگر موضوع و مسئله ای در زمان مناسب برای مردم بیان شود می تواند برای مردم جذاب شود.

وی در پایان با اشاره به ویژگی های نمایندگان مردم در پارلمان شهری اظهار کرد: نماینده شورا باید فردی جمع گرا باشد و روحیه شورایی داشته باشد.

Share