دل جوانان با دولت تدبیر و امید است | عدم مشارکت مردم را به دوران ۸ سال فلاکت بر می‌گرداند

حسینی گفت: جمعا ۳۰ درصد مردم قشر متوسط هستند که هنوز تصمیم به مشارکت نگرفته اند و به آن آرای خاکستری می گوییم.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیداحمد حسینی در افتتاح کمیته فرهنگیان ستاد انتخاباتی روحانی در استان گیلان گفت: در ابتدا از همه کسانی که از شرق و غرب استان امده اند تشکر میکنم.

وی گفت: در سطح استان تمام ستادها تشکیل شده است. در جمع ما فرهنگیان هستند و امروز آمدیم تا کمیته ستاد فرهگیان استان گیلان را در اینجا راه اندازی کنیم.

رئیس ستاد روحانی در گیلان اظهار کرد:  امیدواریم تا شاهد آینده روشنی برای فرهنگیان در ادامه دولت روحانی باشیم.

حسینی با بیان اینکه در شهرستانها بالغ بر ۹۰ درصد ستادها تشکیل شده است افزود: ۶۰۰ نفر در ساختار ستادهای انتخاباتی فعال شده اند.

وی افزود: اگر به صورت مویرگی به ستادها برویم مجموعه ای که در استان فعال خواهد بود بیش از ۲ الی ۳ هزار خواهد بود با توجه به استفاده از این شبکه که بیشترشان جوان هستند میتوانیم متوجه شویم که دل جوانان با دولت تدبیر و امید است.

رئیس ستاد روحانی در گیلان با بیان اینکه استراتژی مهم ستاد روحانی مشارکت گسترده مردم در انتخابات است افزود: جغرافیای رای در ایران یک سطح مشخصی دارد. بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اصولگراها هستند و ۳۰ الی ۴۰ درصد اصلاح طلبان مشارکت می‌کنند. جمعا ۳۰ درصد مردم قشر متوسط هستند که هنوز تصمیم به مشارکت نگرفته اند و به آن آرای خاکستری می گوییم.

حسینی یادآور شد: اینها زمانی می آیند که سرنوشتشان دچار خطر است. اگر این افراد را به پای صندوق ها نیایند نیامدنشان همان اتفاقی را رقم میزنند که به آن اعتقاد ندارند. گمان می‌کنند که رای نداده اند ولی در اصل رای می‎دهند. اتفاقا اینها دارند مشارکت می‎کنند و این مشارکت آنها را به دوران هشت سال فلاکت بر می‌گرداند.

رئیس ستاد روحانی در گیلان یادآور شد: کسانی که با روحانی مخالفند اصل نظام را هدف گرفتند. تهمت نمیزنم چه بسا آگاه به این کار نیستند.

وی در پایان گفت: حاضران به غایبان بگویند اگر اقتدار ایران را می‌خواهند مشارکت کنند و اجازه دهیم نهال امید به درخت تنومند شود و سال ۹۶ یکی از زرین ترین برگه تاریخ ایران را رقم زنند.

Share