خود آقایان ۴ درصدی هستند | رانت خراسانی در کشور در حال شکل گیری است

تمام مؤسسات پولی که الان در کشور مسئله دار شده اند ریشه شان خراسان است.در حال حاضر که بانک مرکزی اینها را شفاف کرده است آقایان حرف از ۴درصد می زنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات در مورد تاکید برخی کاندیداها مبنی بر وجود جامعه ٩۶ درصدی و ۴ درصدی گفت: بنده متوجه نشدم که چرا آقای قالیباف جامعه را تقسیم بندی می کند. در تاریخ بعد از انقلاب ما وقتی دهک‌های جامعه را نگاه کنیم متوجه می شویم که دو دهک اول جامعه بیش از ٢٠درصد منابع را در اختیار دارند. یعنی اگر آنها حقشان ٢٠درصد است بیش از ٣٠درصد منابع کشور را در اختیار دارند که با همین فرمول نیز ضریب جینی کشور را محاسبه می کنیم.

نماینده مردم گچساران در خانه ملت ادامه داد: نمی دانم آقای قالیباف نسبت ۴ درصد و ٩۶ را از کجا آورده است ولی چیزی که مشخص است این است که ضریب جینی سال به سال در کشور بهبود داشته است.

تاجگردون بیان کرد: اگر منظور آقای قالیباف این است که ۴درصد از منابع سیستم بانکی در اختیار ۴ درصد جامعه است خود او نیز می داند ریشه این موضوع کجاست. ریشه این مطلب مؤسسات پولی است که در کشور شکل گرفته اند و عمده آنها نیز در خراسان هستند.

 وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی امروز با تمام مؤسسات پولی که شبه مؤسسه عمل کردند و پول‌های کشور را نیز جمع کرده اند برخورد کرده و آنها را سامان داده است. تمام مؤسسات پولی که الان در کشور مسئله دار شده اند ریشه شان خراسان است. یعنی ریشه همه مؤسسات خراسان است و همه این پول نیز دست همین افراد است .

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: ۴ درصد خود همین افراد هستند که منابع کشور را با پول سنگین در کل کشور جمع کرده اند. این مؤسسات در اقصی نقاط کشور رفتند و پول های خرد مردم را جمع کردند و بعد با یکسری کلاهبرداری ها خودشان را ورشکسته کردند و هزینه شان را گردن دولت آقای روحانی انداختند. مؤسساتی همانند میزان و ثامن حجج در یک دوره هشت ساله و قبل از آن پول جمع کردند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید کلاهبرداری‌هایی را که این مؤسسات از مردم کردند اعلام کند گفت: ریشه رانت خراسانی در کشور در حال شکل گیری است. این رانت در یک برهه با یک شکل خاصی آمد و الان نیز به شکل دیگری آمده است و مردم نیز باید در این زمینه هوشیار باشند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی در مورد نظارت مجلس بر این موضوع گفت: هرگاه مجلس در این مورد تحقیق و تفحصی را شروع کرد مردم را وسط انداختند و خیلی حرفه ای کار کردند. در بحث مؤسسه میزان به گونه ای رفتار کردند که دولت را مقصر جلوه دهند. یکسری مؤسسات از خراسان شکل گرفت و در کل کشور پول جمع کرد و وقتی ما قصد تحقیق و تفحص داشتیم مردم را وسط انداختند مردم را ساماندهی کردند که مقابل مجلس تجمع کنند که مجلس را مقصر کنند در صورتی کسی که پول را جمع کرده بود مشخص بود .

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که بانک مرکزی اینها را شفاف کرده است آقایان حرف از ۴درصد می زنند. این مؤسسات نیز پول را گرفته‌اند و الان حرف از ۴ درصد و ٩۶ درصد می زنند و اتفاقا این عدد درست است ولی خود این آقایان۴ درصد هستند.

Share