گزارش تصویری اجتماع هنرمندان حامی روحانی در ستاد مرکزی اعتدالگرایان گیلان

اجتماع هنرمندان حامی روحانی در ستاد مرکزی اعتدالگرایان استان گیلان در خیابان نامجوی رشت برگزار شد.    

اجتماع هنرمندان حامی روحانی در ستاد مرکزی اعتدالگرایان استان گیلان در خیابان نامجوی رشت برگزار شد.

 

 

Share