تصاویر مراسم تجلیل از ۱۴۳ معلم نمونه شهرستان لاهیجان

مراسم تجلیل از ۱۴۳ معلم نمونه شهرستان لاهیجان در سالن اجتماعات شهید باهنر آموزش و پرورش این شهرستان با حضور ذبیح نیکفر برگزار شد.

مراسم تجلیل از ۱۴۳ معلم نمونه شهرستان لاهیجان در سالن اجتماعات شهید باهنر آموزش و پرورش این شهرستان با حضور ذبیح نیکفر برگزار شد.

Share