تصاویر سخنرانی مدیر سازمان ملی جوانان دولت اصلاحات در رشت

رحیم عبادی استاد دانشگاه و مدیر سازمان ملی جوانان دولت اصلاحات در نشستی با عنوان «آموزش‌ و پرورش در دولت یازدهم»در ستاد روحانی در رشت سخنرانی کرد.

رحیم عبادی استاد دانشگاه و مدیر سازمان ملی جوانان دولت اصلاحات در نشستی با عنوان «آموزش‌ و پرورش در دولت یازدهم»در ستاد روحانی در رشت سخنرانی کرد.

Share