تصاویر دیارمیرزا از حضور رئیسی، حسین فریدون و مسجد جامعی در پای صندوق رای

اشکان شعبانی عکاس پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حضور در شعبه اخذ رای شهر ری تصاویر حضور حجت الاسلام رئیسی، احمد مسجد جامعی و حسین فریدون در پای صندوق رای را به ثبت رسانده است.

اشکان شعبانی عکاس پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با حضور در شعبه اخذ رای شهر ری تصاویر حضور حجت الاسلام رئیسی، احمد مسجد جامعی و حسین فریدون در پای صندوق رای را به ثبت رسانده است.

Share