تصاویر حضور مختار جباری و مهرداد ورزلدوست در جمع حامیان عقلانیت و توسعه

مختار جباری و مهرداد وزرلدوست در جمع حامیان عقلانیت و توسعه حضور یافتند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مختار جباری و مهرداد ورزلدوست شب گذشته در جمع حامیان عقلانیت و توسعه حضور یافتند.

Share