تصاویری از استقبال ملک سلمان از ترامپ و همسرش

عربستان سعودی مقصد نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست؛ ملک سلمان از ترامپ و همسرش استقبال کرد.

عربستان سعودی مقصد نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.
Share