تشکیل هفت کارگروه تخصصی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت از تشکیل هفت کارگروه تخصصی در این سازمان خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علیرضا حسنی از تشکیل ۷ کارگروه تخصصی در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت خبر داد و تصریح کرد: در سالهای گذشته ۱۹ انجمن در سازمان تشکیل شد ه بود برای انسجام و نظامند شدن فعالیتها این ۱۹ انجمن در قالب ۷ کارگروه تخصصی ادغام می شوند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت انجام فعالیتها به صورت منظم و سازمان دهی شده را مورد تاکید قرار داد و گفت: با تشکیل این کارگروه ها ساز و کار مناسب تری برای تسریع، غنی سازی، ابتکار و نوآوری و کیفیت فعالیتهای اجرایی تعریف می شود.

وی کارگروه ادب و هنر؛ اجتماعی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ؛ کودک و نوجوان ؛ اموزش شهروندی را از جمله این کارگروه ها عنوان کرد و گفت: تمام برنامه های سازمان به صورت تخصصی در این کارگروه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

حسنی با تاکید بر اینکه از توانایی مفاخر، دانشگاهیان، هنرمندان با تحصیلات دانشگاهی مرتبط در این کارگروه ها استفاده می شود گفت: به این ترتیب فعالیتهای مختلف به صورت تخصصی و علمی مورد واکاوی و بررسی کارششناسی قرار می گیرد.

حسنی هم‌افزایی و بکارگیری افکار و نظرات مختلف، ایده های جدید را هدف از تشکیل این کارگروه ها دانست و خاطرنشان کرد: با تشکیل این کارگروه ها نیازمندی ها و ظرفیت بخش های مختلف مورد توجه قرار می گیرد.

Share